System PACZKI :


CHARAKTER PLIKU

DATA PUBLIKACJI (dd.mm.rrrr)

NAZWA PLIKU

UWAGI

Kompilacja (program)

08.03.2015

PACZKI.EXE Ostatnia kompilacja z dnia 09. marca 2015 r., 09:54:47. PACZKI + Prenumerata.
Kompilacja (program)

10.03.2015

PACZKI.EXE Ostatnia kompilacja z dnia 12. marca 2015 r., 09:19:13. PACZKI + Prenumerata.
Kompilacja (program)

06.05.2016

PACZKI.EXE Ostatnia kompilacja z dnia 12. maja 2016 r., 12:29:28. PACZKI + Prenumerata.
Kompilacja (program)

kompilacja BIEŻĄCA

PACZKI.EXE PACZKI + Prenumerata.
Kompilacja (program)

(...)

PACZKICENARCH.EXE Paczki - Archiwizacja Centrum_1
Plik autokorygujacy dane cząstkowe

(...)

KOREKTA.EXE Paczki - Archiwizacja Centrum_1
HID v0.9

(...)

hid.exe Paczki - Archiwizacja Centrum_1
Opis pliku konfiguracyjnego

04.02.2018

PLIK KONFIGURACYJNY.PDF Instrukcja obsługi programu, z dnia 04. lutego 2018 r. [aktualna]

lee

lee